is marxism still relevant today essay essays act of kindness the hurricane by norman jewison essay concluding paragraph argumentative essay
Oops...
Slider with alias media not found.

Sesje funkcjonujące pod nazwą Gry Rozwijające realizowane są zarówno na poziomie Gąsienice jak i na poziomie Motyle. Zajęcia mają ogromny wpływ na kształtowanie dziecięcej wyobraźni kreatywnej, kształtują umiejętności: odczytywania symboli, językowe i komunikatywne. Uczą twórczego rozwiązywania problemów, samoregulacji oraz poprawiają poczucie własnej wartości.

W ramach zajęć z modułu Gry Rozwijające na poziomie Gąsienice dla dzieci przygotowano 30 sesji. Aktywności z tego modułu pomagają udzielać odpowiedzi na pytanie: Czym to może być?

Podczas zajęć dzieci: dzielą się swoimi pomysłami i słuchają pomysłów innych, podają przykłady przedmiotów pasujących do opisu, podają przykłady na rozwiązywanie problemów, poprawiają błędy znajdujące się w obrazkach codziennego użytku, szukają sposobów na usuwanie niezgodności, właściwie nazywają przeciwieństwa, potrafią ułożyć obrazki w określonym kształcie, tworzą rysunki na podstawie szczegółów, potrafią analizować sytuację zarówno z dobrej jak i złej perspektywy, wyjaśniają jak zmieniają się przedmioty z upływem czasu, rozumieją podstawowe zjawiska fizyczne, są w stanie opowiedzieć historyjkę.

Dla poziomu Motyle przygotowano 30 sesji z zakresu Gry Rozwijające. Dzięki zajęciom dzieci: potrafią nazwać przedmioty znajdujące się na rysunku, są w stanie znaleźć usterkę w zabawce, dopasowują obrazki do cieni przedmiotów, wiedzą czym jest wyraz twarzy, tworzą hybrydowe przedmioty mające dwie odrębne funkcje, zauważają rozbieżności między kształtami. Dopasowują obrazki rzeczywiste do symboli wizualnych, koncentrują się i prawidłowo uzupełniają obrazki, rozumieją koncepcję wielkości, przestrzegają zasad zabawy, poznają nazwy ssaków i ptaków.

Dzieci, które mają okazję uczestniczyć w zajęciach z modułu Gry Rozwojowe potrafią myśleć logicznie, angażować swoją wyobraźnię i doskonale radzą sobie z planowaniem. Zdobyte w ten sposób doświadczenia ułatwiają im funkcjonowanie w życiu codziennym i pozwalają łatwiej zrozumieć wiedzę przekazywaną na dalszych etapach edukacji.

to top button
Translate »