essays of the guide by r.k narayan short essay on pakistan day celebration argumentative essay on eating disorders and media essay on the nature of commerce sample mla format essays

1. Podanie danych jest wymogiem zawarcia umowy na usługi realizowane przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo, a bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z naszych usług, a tym samym właściwa obsługa Klienta.

2. Administratorem podanych danych osobowych Klienta jest Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo z siedzibą w Gdańsku przy ul. Startowej 4a. Można się z nami skontaktować pod nr tel.:+48501835532.

3. Będziemy przetwarzać dane osobowe Klienta, aby:

 • zawrzeć umowę i wypełniać jej warunki
 • wykonywać rozliczenia finansowe
 • prowadzić nasze kampanie reklamowe i inne działania marketingowe
 • sprzedawać nasze produkty i usługi

4. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta będzie odpowiednio:

 • niezbędność do wykonania umowy zawartej z Klientem
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art.106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług
 • prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Klientem a Stowarzyszeniem Twórczego Rozwoju DyNaMo
 • zgoda Klienta – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych

5. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dane Klienta – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać dane Klienta wyłącznie trzem grupom:

 • osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecamy czynności przetwarzania danych – zewnętrzne biuro rachunkowe
 • innym odbiorcom danych – np. firmie kurierskiej, kancelarii prawnej

6. Dane Klienta będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego – do 6 lat.

7. Klient posiada prawo do:

 • wglądu do swoich danych
 • aktualizacji swoich danych
 • przenoszenia danych
 • ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych nie jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych
to top button
Translate »